Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Papierowi bandyci

Cyfrowa bibliografia polskiej powieści poszytowej i zeszytowej

Baza „Papierowi bandyci” zawiera bibliografię polskiej powieści poszytowej i zeszytowej wydanej przed II wojną światową. Docelowo ma również prezentować – tam, gdzie to możliwe - okładki zachowanych wydawnictw oraz odnośniki do ich wersji cyfrowych.

„Papierowi bandyci” bazują na informacjach bibliograficznych zebranych przez Janusza Dunina wraz z Krystyną Mierzwianką (Polska powieść zeszytowa: materiały bibliograficzne, Wrocław 1978) i Zdzisławem Knorowskim (Polskie powieściowe serie zeszytowe: materiały bibliograficzne, Łódź 1984). Publikacje te stanowią punkt wyjścia dla wszelkich badań nad funkcjonowaniem literatury popularnej w rodzimym kontekście. Wierzymy, że opracowanie metadanych dla tych bibliografii pod kątem zaawansowanego przeszukiwania i udostępnienie takiej bazy w domenie cyfrowej ułatwi pracę naukową, jak również zachęci do zgłębiania tej tematyki nowe generacje badaczy i badaczek.

Janusz Dunin, in memoriam

Baza „Papierowi bandyci” stanowi hołd dla dorobku profesora Janusza Dunina (1931-2007), wybitnego historyka i teoretyka książki, bibliofila i bibliotekoznawcy, badacza początków kultury popularnej i autora pionierskich opracowań tego zjawiska. Zagadnieniu literatury popularnej poświęcił swój doktorat, na podstawie którego powstała klasyczna już praca Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce (1974). Ponadto „[p]rzez ponad 50 lat pracy jako literaturoznawca i pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, a przez kilka lat jej dyrektor, Dunin uratował od przemielenia przez skład makulatury pokaźną część historii polskiej literatury popularnej. Zdarzało się, że w znaczeniu dosłownym, gdyż literackich kuriozów z bibliofilską pasją szukał wszędzie - także tam, gdzie książki mają już tylko swoją wagę.” (Igor Rakowski-Kłos, Janusz Dunin, czyli profesor od ‘złej literatury’, „Gazeta Wyborcza”, 27.06.2011).

Zobacz:

  • Wikipedia, Janusz Dunin, https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Dunin;
  • Słownik pracowników książki polskiej, suplement III. Warszawa 2010;
  • Słownik badaczy literatury polskiej; pod red. J. Starnawskiego tom 10. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009.
 

Platforma Omeka

Omeka to dostępny na wolnej licencji system archiwizacyjny (platforma publikacyjna i system zarządzania treścią) opracowany przez Center for History and New Media na George Mason University w USA. Omeka została stworzona z myślą o katalogowaniu i prezentacji treści o charakterze naukowym przez biblioteki, archiwa, muzea oraz projekty badawcze.

Adres: http://omeka.org 

Więcej informacji w języku polskim:

http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/kino-plastyka/4/cyfrowa-historia-kultury-filmowej-kultura-atrakcji-antologia-zrodel-do-badania-kina-i-kultury-popularnej-na-przelomie-xix-i-xx-wieku/548

 http://historiaimedia.org/2010/11/25/omeka-net-atrakcyjna-alternatywa-dla-dlibry/

Kontakt

historia-popkultury@swps.edu.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet SWPS
Instytut Kulturoznawstwa
Pok. N105
Ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa