Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

  • Etykiety: H. Oesler
book-icon.png

Wydawnictwo to prawdopodobnie nie wychodziło zeszy­tami tylko tomami, jest jednak adaptacją zeszytowej po­wieści niemieckiej. Ryciny, ręcznie kolorowane litogra­fie wyk. H. Oesler (Neusalza) – noszą numerację odpowiednich stron np. "Seite…