Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Okładka z jednokolorową ilustracją.

Z reklamy (z. 2):
"Każda broszurka tryska dowcipem i humorem. Ramy nadzieję, że zarówno swą treścią zajmującą, jak i taniością, zyskają sobie wkrótce wielu przyjaciół”.

Zeszyty:
1.…
book-icon.png

Reklama powieści w "Życie szwaczki".Z reklamy:"... nasza powieść maluje wzruszające ży­cie porzuconej żony. Autor wyzyskał zdarzenie, które mia­ło miejsce w znajomej mu książęcej rodzinie".
book-icon.png

„Treścią naszej powieści są tragiczne losy szlachet­nego człowieka, który stał się ofiarą prześladowań prus­kiego dygnitarza".