Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Z reklamy:
"Czytajcie!!! Charlie Chaplina. Nieporównywane jego przygody wywołują kaskady śmiechu! Bez specjalnego pasa na brzuchu nie radzę wam czytać [...] Z zamówieniami prosimy zwracać się «Aurora»..."

Zeszyty:
1. Charlie Chaplin…
book-icon.png

Według reklamy (z. 12 w serii "Mściciel") ukazały się 2 zeszyty.
book-icon.png

Od z. 12 podtytuł serii zatracił się. Pojawia się nowa nazwa "Biblioteczka sens.[acyjnych] powieści.
Okładka z jednobarwną ilustracją. W lewym dolnym rogu rys. inicjały "MF", następnie: A. Modzelewski.
W początkowych zeszytach (nr 2, 3)…
book-icon.png

Na karcie tytułowej: "Elmo Lincoln"

Z reklamy (z. 4 w serii "Mściciel. Wódz bandytów na Kresach Wschodnich"):
“Biblioteczka Sensacyjnych Powieści. Czytajcie! Sensacja! Elmo Lincoln światowej sławy awanturnik, akrobata i detektyw…