Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Dodatek do tygodnika "Najświeższe Wiadomości".
Karta tytułowa z ryciną, w prawym górnym rogu ryciny inicjał: S. O. K. 1908.