Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Na ok. pieczęć:
"Lwowskie Starostwo Grodzkie. Egzemplarz obowiązkowy. Nakład 2000 egz. dn. 23.III.1932".

Zeszyty bez nr. W reklamie na ostatniej stronie okładki wyszczególniono 6 tytułów z numeracją porządkową oraz tekst:
"Wszystkie…