Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Wyd. zapowiedziane w powieści: "Tajemnice klasztoru Marjawitów". Z zapowiedzi: "Prawdziwa historia zbrodniczej bandy cyganów, którzy zabijali i zjadali masowo ludzi, a szcze­gólnie dzieci i młode kobiety, tucząc się ich mięsem".
Tajemnice klasztoru marjawitów.tif

Biblioteka Sensacyj, Romansów Kryminalnych "Głosu Pub­licznego”.
Karta tyt. z ryciną z podpisem "... I oto szatan opę­tał człowieka...! Następne numery naszego wydawnictwa zeszytowego: Piękna Zośka, modelka malarzy.…
book-icon.png

Z s. IV okł.:
"Wzruszy Was Czytelnicy opowieść o pięknej hrabiance, która pragnąc dotrzymać danego słowa zerwała z ukochanym i połączyła nierozerwalnymi, węzłami małżeńs­kimi z niekochanym księciem [...]. Z zapartym tchem…
book-icon.png

Wydawn. zapowiedziane w powieści: "Tajemnice klasztoru Mariawitów".Prawdopodobnie nie ukazało się.Z zapowiedzi:"Wzruszająca ta tragedia pięknej kra­kuski osnuta na podstawie procesu sądowego wzruszy czy­telników do głębi serca... Zośka…
book-icon.png

Wydawn. zapowiedziane w powieści "Tajemnice klasz­toru Mariawitów".Prawdopodobnie nie ukaza­ła się.Z zapowiedzi: "jedynie to dzieło śmiało można porównać z nieśmiertelnym dziełem Franciszka Rablais' a : «Gargantua i Pantagruel».…
book-icon.png

Przeł. Jerzym
Karta tytułowa barwna z napisem "Printed in Germana".
Z s. IV okł.:
"Biada, biada tej nieszczęśliwej isto­cie! Nikt odczuć ani zrozumieć nie zdoła tego stłumio­nego jęku, tego bólu serca kobiety, której przed chwilą…