Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Stanowi część zeszytów (nr nr kolejne 4–l5) ukazujących się w ramach tygodnika "Romans i Życie". Przed właściwą numeracją cyfrową kolejność zeszytów oznaczono alfabetycznie.

Zeszyty:
A. (4) Walka o syna
B. (5) W matni…
book-icon.png

Z reklamy:
"Nie ma Amerykanina, Anglika czy Francuza, który by nie słyszał wiele o Harrym Dicksonie. A jednak trudno znałeźć na obu półkulach człowieka, który może powiedzieć, że widział kiedykolwiek Dicksona w rzeczywistej jego…
U pala męczarni.tif

Z reklamy:
"Buffalo Bill – Bohater Dalekiego Zachodu. Kim jest Buffalo Bill? Tak nazywano pułkownika armii Stanów Zjedno­czonych W. F. Cody'ego, znanego również wśród osadników, myśliw­ców i Indian na Dalekim Zachodzie pod mianem Króla…