Cyfrowa bibliografia polskiej
powieści poszytowej i zeszytowej

Źródła

book-icon.png

Tyt. okł.: "Straszliwe przygo­dy".
Okł. kolorowa. W tekście ilustracje czarno-białe.
Z reklamy:
"«Straszliwe przygody». W Bibliotece pod po­wyższą nazwą wydajemy opisy i opowiadania osnute na tle osobi­stych przeżyć znakomitych…
U pala męczarni.tif

Z reklamy:
"Buffalo Bill – Bohater Dalekiego Zachodu. Kim jest Buffalo Bill? Tak nazywano pułkownika armii Stanów Zjedno­czonych W. F. Cody'ego, znanego również wśród osadników, myśliw­ców i Indian na Dalekim Zachodzie pod mianem Króla…
book-icon.png

Spolszczyła Helena K.
Tyt. oryg.: "Marino Marinelli galerensklare, Seeräuber..."
book-icon.png

Z reklamy:
"Nie ma Amerykanina, Anglika czy Francuza, który by nie słyszał wiele o Harrym Dicksonie. A jednak trudno znałeźć na obu półkulach człowieka, który może powiedzieć, że widział kiedykolwiek Dicksona w rzeczywistej jego…